Bristol-Myers Squibb Online Medisinsk Informasjon for Norge

For å snakke med en medisinsk informasjonspersonell om et av produktene våre, vennligst kontakt oss på:

Telefon:+47 23 12 06 37

For å rapportere om en bivirkning, vennligst kontakt oss på

Telefon:+47 23 12 06 37

For å rapportere en klage på produktkvalitet, vennligst kontakt oss på:

Telefon:+47 23 12 06 37