Bristol-Myers Squibb Medicínské informace online pro Českou republiku

Přejete-li si hovořit s odborníkem na medicínské informace o jednom z našich produktů, kontaktujte nás na:

Telefon: +420 221 016 173

Přejete-li si nahlásit nežádoucí událost, kontaktujte nás na:

Telefon: +420 221 016 173

Přejete-li si nahlásit stížnost na kvalitu produktu, kontaktujte nás na:

Telefon: +420 221 016 173

Vaše používání těchto informací podléhá podmínkám našeho právního oznámení a zásad ochrany osobních údajů:

https://www.bms.com/cz/privacy-policy.html